Våra referenser

Redan sedan starten har vi medvetet arbetat tillsammans och i nära samråd med våra uppdragsgivare/partners. Tack vare kvaliteten som vi levererar i samtliga byggprojekt har vi nöjet att ha långsiktiga samarbeten. Vi tar oss dessutom ständigt an nya utmaningar. Våra nöjda kunder är vår styrka! Här hittar ni ett axplock av våra senast utförda arbeten.

Vi på FBP AB jobbar i nära kontakt med samtliga våra kunder och erbjuder byggtjänster av högsta kvalitet. Men ta inte vårt ord för det utan låt våra kunder berätta istället.

Kontakta oss så lämnar vi referenser på utförda arbeten.

På uppdrag av Kungliga Djurgårdens förvaltning

Olof Stroh
"Stöttboden"
Beckholmen 521
115 21 Stockholm

Utlåtande

Jag har före och under arbetenas gång tagit del av samtliga förslag och rapporter samt blivit kallad till byggmöten och besökt byggnaden under pågående arbete. Arbetena är väl och omsorgsfullt utförda enligt bifogade förslag och rapporter med full hänsyn tagen till byggnadsminnets utseende och kulturhistoriska värde.